Show & Accesoire

Show & AccesoireTijdens deze lessen staat het dansen en dansen met attributen centraal. Ook het dansen met baton neemt een belangrijk deel van de les in.

Er worden volledige routines ingestudeerd voor optredens aan publiek.

Voor dans en accesoires:

  • 6 – 12 jaar maandag 18.30- 19.30
  • 12+ jaar woensdagavond 20.00 – 21.00

Leden van de vereniging (leden die contributie betalen op jaarbasis) nemen in dit onderdeel deel aan wedstrijden van de BBM of NBTA.

Momenteel zijn er meerdere teams en groepen in wedstrijdverband.